Select Page

Tietoa sivustosta

Tunne maisema -verkkojulkaisu

Tunne maisema -verkkojulkaisu liittyy Tunne maisema -näyttelyyn Jyväskylän taidemuseossa 17.6.–23.10.2011. Sivusto esittelee tarkemmin kymmenen Akseli Gallen-Kallelan ja Pekka Halosen näyttelyssä esillä ollutta maalausta sekä 13 nykytaitelijoiden maisema- ja ympäristöteemaa käsittelevää teosta ja yhden teossarjan. Lisäksi sivustolle on koottu ja linkitetty maisemaan ja ympäristöön liittyviä aineistoja. Sivuston verkko-opetustehtävät soveltuvat peruskoulun 1–9-luokkalaisille. Lisäksi on toiminnallisia tehtäviä ja tehtäviä omatoimiseen työskentelyyn. Sivusto tarjoaa maisema- ja ympäristöasioihin liittyvää pohdittavaa kaikille asiasta kiinnostuneille.

Tunne maisema -verkkojulkaisu on päivitetty marraskuussa 2012 lisäämällä sivuille artikkeleita ja muuttamalla tehtäviä. Samalla lisättiin tehtäviä myös seniori-ikäisille.

Jyväskylän taidemuseon Maisemapaikka-verkkosivusto julkistettiin marraskuussa 2012. Se täydentää Tunne maisema -verkkonäyttelyn sisältöjä. Maisemapaikka kertoo tutkimustieto ja kuva-aineistot lähtökohtanaan havainnoista ja muutoksista neljässä eri maisemakohteessa, jotka sijaitsevat Keuruulla, Kuhmoisissa, Laukaassa ja Viitasaarella.
Tutustu Maisemapaikka-sivustoon

Tekijänoikeudet

© Jyväskylän taidemuseo ja kirjoittajat

Kaikki sivuston aineisto on tekijänoikeuslain suojaamaa eikä sitä saa kopioida tai julkaista ilman Jyväskylän taidemuseon lupaa. Jyväskylän taidemuseo ei voi luovuttaa käyttölupaa sivulla olevalle aineistolle, jonka tekijänoikeudet kuuluvat kolmannelle osapuolelle. Tällaisen aineiston kopiointi- ja julkaisulupa pitää hakea omistajalta.

Sivustoa saa kuitenkin käyttää tietolähteenä hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti.

Viittaaminen
Sähköisessä muodossa olevaan lähteeseen viitattaessa on mainittava tavanomaisten tietojen lisäksi myös dokumentin URL-osoite sekä päivämäärä, jolloin dokumenttia on käytetty.

Esimerkki:
Tunne maisema. [Verkkojulkaisu.] Jyväskylä: Jyväskylän taidemuseo, 2011. [Viitattu 17.6.2011.] Saatavissa: https://www.tunnemaisema.fi.

Tekijät

Päätoimittaja, verkkojulkaisun käsikirjoitus
Seija Heinänen
Työryhmä
Seija Heinänen, Päivi Hintsanen, Tiina Häkkinen, Sari Koskinen, Leena Lokka, Sirpa Turpeinen
Tekstit
Suunnittelija, FT Seija Heinänen: Akseli Gallen-Kallelan ja Pekka Halosen teosesittelytekstit, heihin liittyvät artikkelit, maisema- ja ympäristösanasto sekä verkkojulkaisun yleistekstit
Museologian harjoittelija Jesse Kananen Historiallinen tausta 1880–1930 -teksti
Näyttelysihteeri, FM Sari Koskinen nykytaiteen teosesittelytekstit
Museolehtori, FM Sirpa Turpeinen harjoituksia teosten tutkimiseen ja tulkintaan -tekstit
Ootko maisemissa -verkko-opetustehtävät
Kuvataidekasvatuksen maisteriopiskelija Tiina Häkkinen (osana Lapin yliopiston yhteisöprojektiopintoja)

Kiitokset projektiin 2011 osallistuneille kouluille: Sydän-Laukaan koulun kuvataideopettaja Maija Oksalalle, Vihtavuoren ja Uuraisten koulukeskuksille.

Kiitokset tehtävien ideointiin ja kehittämiseen 2012 osallistuneille: Haapalan koululle, Uuraisten koulukeskukselle sekä Uuraisten vanhustyön johtajalle Mirja Tupamäelle ja toiminnanohjaaja Anne Hietikolle. Erityiskiitokset Sirkka Laitiselle (TaT) palautteesta.

Web design ja verkkokäsikirjoitus
Päivi Hintsanen
Kuvat
Kuvien kuvaajat ja tekijänoikeuksien haltijat on mainittu kunkin kuvan yhteydessä.

Video
Iana Vulpe, 2011. Pekka Halosen Kivikoski 2011, opinnäytetyö Jyväskylän ammattioppilaitokseen

Äänet
Soitinohjelma MP3 Music Player by Sonaar
Ääninäytteet Freesound sekä Äänipää -sivuilta. Tekijätiedot on mainittu äänitiedoston yhteydessä.

Yhteistyökumppani:
Maaseudun Sivistysliitto

Sivuston tekninen uusiminen 2020

Sivusto on uusittu teknisesti vuonna 2020. Uudistuksen jälkeen sivuston ulkoasu ja rakenne poikkeavat joiltakin osin alkuperäisestä.
Teknisen uusimisen toteutti Anssi Harjula.

Julkaisutiedot

Julkaistu: 2011, päivitetty ja täydennetty marraskuussa 2012
URL https://www.tunnemaisema.fi
ISSN-L: 1799-6929

Tämä verkkojulkaisu liittyy Jyväskylän taidemuseossa 17.6.–23.10.2011 esillä olleeseen Tunne maisema -näyttelyyn.

© Jyväskylän taidemuseo 2011-
ISSN-L: 1799-6929