Select Page

Kaarnasta grafiikkaan

7. luokan oppiaine: kuvataide
Tarvitsette: luonnoslehtiön, kynät ja valitsemaanne grafiikan menetelmään liittyvät tarvikkeet

Maisemaan mahtuu monenlaisia pintarakenteita ja kuvioita.

  1. Voitte toteuttaa tehtävän joko ulkona havainnoiden (ottakaa mukaan ulos luonnoslehtiöt ja kynät) tai sivuston kuvia tarkastellen (kuvarinnastukset). Minkälaisia pintoja havaitsette maisemissa?
  2. Älkää tehkö esim. kokonaista puuta, vaan vain lähikuva sen kuoresta. Minkälaisia pilviä taivaalla on? Miltä veden pinta näyttää eri olosuhteissa? Tehkää useita luonnoksia piirtämällä. Kiinnittäkää huomiota myös pintojen väreihin.
  3. Katselkaa luonnoksianne ja tutustukaa grafiikan eri menetelmiin eri lähteistä ja internetistä. Valitkaa sopivin menetelmä teostenne toteuttamiseen. Miten voisi kuvata pilvien pehmeyttä tai veden liikettä? Entä männyn kaarnaa? Kiven rosoisuutta? Tehkää kuvasarja menetelmillä, joita koulullanne on mahdollista toteuttaa. Esimerkkejä grafiikan menetelmistä: kohopainomenetelmät (linoleikkaus, puupiirros, puukaiverrus), syväpainomenetelmät (kuivaneula, kuparikaiverrus, mezzotinto, viivasyövytys, pehmeäpohja, akvatinta), Laakapainomenetelmät (kivipiirros, offset), silkkipaino, monotypia, carborundum, collagrafia ja erilaiset valotustekniikat.
  4. Huomioikaa vedostaessanne eri luonnonmateriaalien pintojen sävyt.
  5. Asettakaa valmiit vedoksenne esille niin, että seinälle muodostuu yksityiskohdista ”maisema” (pilvet ylhäällä, puunlehdet, rungot, heinät ja kivet alhaalla jne.) Keskustelkaa kokonaisuudesta yhdessä: miltä kokonaisuus näyttää ja kuinka hyvin alkuperäinen havainnoinnin kohde on tunnistettavissa yksityiskohdista? Keskustelkaa myös grafiikan menetelmiin liittyneistä vaiheista, vaikeuksista ja oivalluksista.
  6. Etsikää tietoa toteuttamistanne pintarakenteista. Miksi ne ovat juuri sellaisia kuin ne ovat? Mitä ominaisuuksia niihin liittyy? Mihin kuvaamaanne luonnonmateriaalia käytetään?

Tämä verkkojulkaisu liittyy Jyväskylän taidemuseossa 17.6.–23.10.2011 esillä olleeseen Tunne maisema -näyttelyyn.

© Jyväskylän taidemuseo 2011-
ISSN-L: 1799-6929