Select Page

Keitele vehmas ja Päijänne jylhä

Etsi tietoa eri lähteistä.

 1. Miksi Pekka Halonen ja Akseli Gallen-Kallela kävivät Keski-Suomessa maalausretkillään?
 2. Minä vuosina?
 3. Mihin ajanjaksoon Suomen historiassa taiteilijoiden vierailut sijoittuvat?
 4. Merkkaa Keski-Suomen kartalle missä taiteilijat kävivät maalausretkillään tai etsi paikat kuvahakuina internetistä (esim. Google Earthin tai Mapsin kautta)
 5. Missä paikoissa taiteilijat vierailivat useimmin? Miksi?
 6. Minkälaisia ja minkä aiheisia luonnoksia ja / tai teoksia taiteilijat tekivät löytämissäsi paikoissa?
 7. Ovatko kohteet yhä samassa kunnossa vai ovatko ne kadonneet tai muuttuneet? Miten?
 8. Pohdi Keski-Suomea.
  • Missä sinä kiertäisit tekemässä taidetta?
  • Miksi?
  • Mitä kuvaisit teoksissasi?
  • Mitä haluaisit kertoa muille Keski-Suomesta teoksesi avulla? Missä ”valossa” asioista kertoisit / kuvailisit (hyvää, huonoa, kaunista, rumaa, yhdentekevää…?)
  • Kuinka paljon ihmisen suhde (ja oma suhteesi) maisemaan ja ympäristöön on muuttunut Halosen ja Gallen- Kallelan ajoista? Mihin suuntaan? Mitä merkittäviä eroja tai yhtäläisyyksiä saat selville?
  • Kuinka paljon tiedät sukusi historiasta? Ovatko sukujuuresi Keski- Suomessa? Ketkä sukulaisistasi elivät tuolloin Keski-Suomessa, kun Halonen ja Gallen-Kallela täällä vierailivat?
  • Ota selvää, miltä sinua kiinnostavat paikat näyttivät Halosen ja Gallen-Kallelan vierailujen aikaan. Ovatko jotkin paikat yhä tunnistettavissa?

Tämä verkkojulkaisu liittyy Jyväskylän taidemuseossa 17.6.–23.10.2011 esillä olleeseen Tunne maisema -näyttelyyn.

© Jyväskylän taidemuseo 2011-
ISSN-L: 1799-6929