Select Page

Koululaisen portfoliokasvio 1-6

5. luokan oppiaineet: ympäristö- ja luonnontieto, kuvataide, luontoliikunta

Viidennellä luokalla:

Tarvitsette 5. luokalla: luonnospaperia, lyijykynät, press print -levyä (solumuovia) tai linolaattoja, linokaivertimia tai puikkoja ja tikkuja, vedostukseen sopivia värejä (pullovärit, vedostusvärit ym.), vedostukseen sopivaa paperia, telat, lusikat, A4-kokoista kartonkia tai tapettia

 1. Kerätkää taas lisää kasveja. Oikokaa kasvit huolella valkoisten paperiarkkien väliin (sanomalehdestä saattaa irrota mustetta kasviin). Merkitkää kasvin tiedot ja kerääjän nimi valkoisen paperin päälle. Kasvit saavat olla valkoisten paperien välissä koko kuivauksen ajan. Pankaa paperien sisällä oleva kasvi sanomalehtien väliin.
 2. Laittakaa sanomalehtien päälle jotakin tasaista (vanerilevy tms.) ja levyn päälle painoiksi soveltuvia esineitä, esimerkiksi isoja kirjoja tai tiiliä jne.
 3. Mikäli kasvi on erittäin vesipitoinen, sanomalehtiä kannattaa vaihtaa usein, jopa muutaman tunnin välein. Kasvi kuivuu tasaisemmin ja säilyttää paremmin värinsä. Kuivemmille kasveille riittää paperin vaihtaminen 1-2 päivän välein. Kasvien tulee olla puristuksissa vähintään kaksi viikkoa.
 4. Kirjoittakaa tyhjälle paksummalle paperille, tapetille, kartongille tai pahville kuivatettujen kasvien nimet, paivämäärät ja keräyspaikan tiedot. Kiinnittäkää kasvit taustoihin. Tarvittaessa voitte päällystää kasvit ja taustat kontaktimuovilla tai laittaa ne muovitaskuihin. Kootkaa kasvit kansioonne.
 5. Kun kasvit ovat kansioissanne, valitkaa niistä yksi ja pelkistäkää kasvin muoto piirtämällä se luonnospaperille yksinkertaiseksi koristekuvioksi. Voitte katsella esimerkkikuvia (rakennusten koristelaatat, moskeijat, astioiden koristelu, kankaat) eri lähteistä ja eri kulttuureista.
 6. Tehkää suunnittelemanne kuvion perusteella pienikokoinen (noin neljäsosa A4-kokoisesta paperista) press print -painolaatta (painelkaa kuvio laattaan puikoilla ja tikuilla) tai linokaiverruslaatta (kaivertakaa lämmitettyä levyä kaivertimilla). Levittäkää väri laatalle telalla. Asettakaa laattaa suurempi paperi laatan päälle. Linokaiverruslaatta täytyy hiertää lusikalla ja press print -laatan voi telata paperin päältä.
 7. Irroittakaa paperi ja laatta toisistaan varovasti. Tehkää useita vedoksia, joista parhaat leikkaatte huolella ja kiinnitätte A4-kokoiselle kartongille tai tapetille. Liittäkää vedossarja osaksi kasviotanne. Saisiko työstänne uuden tapettikuvion tai kuviollisen kankaan?

Jatkakaa kasviota 6. luokalla.

Kuudennella luokalla:

Tarvitsette 6. luokalla: luonnospaperia, lyijykynät, kameran tai skannerin, tietokoneen, kuvankäsittelyohjelman ja tulostimen.

 1. Kerätkää viimeiset portfoliokasvioonne tulevat kasvit 6. luokan aikana.
 2. Oikokaa kasvit huolella valkoisten paperiarkkien väliin (sanomalehdestä saattaa irrota mustetta kasviin). Merkitkää kasvin tiedot ja kerääjän nimi valkoisen paperin päälle. Kasvit saavat olla valkoisten paperien välissä koko kuivauksen ajan. Pankaa paperien sisällä oleva kasvi sanomalehtien väliin.
 3. Laittakaa sanomalehtien päälle jotakin tasaista (vanerilevy tms.) ja levyn päälle painoiksi soveltuvia esineitä, esimerkiksi isoja kirjoja tai tiiliä jne.
 4. Mikäli kasvi on erittäin vesipitoinen, sanomalehtiä kannattaa vaihtaa usein, jopa muutaman tunnin välein. Kasvi kuivuu tasaisemmin ja säilyttää paremmin värinsä. Kuivemmille kasveille riittää paperin vaihtaminen 1-2 päivän välein. Kasvien tulee olla puristuksissa vähintään kaksi viikkoa.
 5. Kirjoittakaa tyhjälle paksummalle paperille, tapetille, kartongille tai pahville kuivatettujen kasvien nimet, paivämäärät ja keräyspaikan tiedot. Kiinnittäkää kasvit taustoihin. Tarvittaessa voitte päällystää kasvit ja taustat kontaktimuovilla tai laittaa ne muovitaskuihin. Kootkaa kasvit kansioonne.
 6. Kun kasvit ovat kansioissanne, valitkaa niistä yksi ja pelkistäkää kasvin muoto luonnospaperiin piirtämällä yksinkertaiseksi ääriviivapiirrokseksi. Tutustukaa tekstiilisuunnittelijoiden työhön ja suunnittelemiin kankaisiin.
 7. Kuvatkaa tai skannatkaa suunnittelemanne kuvio tietokoneelle ja käsitelkää sitä kuvankäsittelyohjelmalla. Tehkää A4-kokoinen pohja, jossa kuvionne toistuu ääriviivapiirroksena haluamallanne tavalla. Tallentakaa kuvanne ja voitte ryhtyä täyttämään kuvia väreillä. Tallentakaa eri versiot eri nimellä.
 8. Tulostakaa 2-3 suunnittelemaanne kankaan raporttia kasvioonne. Laittakaa tulosteet muovitaskuihin ja sijoittakaa ne kasvioonne mallina toimineen kasvin viereen.
 9. Tutkikaa toistenne portfoliokasvioita. Mitä kaikkea olette tehneet kasvien inspiroimana kuuden vuoden aikana? Mikä oli mieleenpainuvin kokemuksenne? Opitko jotakin kuvataiteesta tai kasveista?
 10. Voitte halutessanne jatkaa työtänne kankaanpainantaan tutustumalla.

Tämä verkkojulkaisu liittyy Jyväskylän taidemuseossa 17.6.–23.10.2011 esillä olleeseen Tunne maisema -näyttelyyn.

© Jyväskylän taidemuseo 2011-
ISSN-L: 1799-6929