Select Page

Koululaisen portfoliokasvio 1-6

 1.-2. luokkien oppiaineet: äidinkieli, ympäristö- ja luonnontieto, kuvataide, luontoliikunta

Portfolio aloitetaan 1. luokalla ja sitä jatketaan vuosittain 6. luokalle saakka.

Ensimmäisellä luokalla:

Tarvitsette 1. luokalla: (kasvien kuivattaminen) valkoista paperia, kyniä, sanomalehtiä, vanerilevyä, kirjoja tai muuta painoksi sopivaa. (Kasvio) lyijykynät, vahaliidut, peitevärit, A4-kokoiset akvarellipaperit 2 kpl / oppilas, vesikupit ja siveltimet, sakset, liimaa, kovaa paperia, tapettia, kartonkia
tai pahvia

 1. LUOKASSA: Tutustukaa teokseen Akseli Gallen-Kallela: Karhunputki. Voitte käyttää teoksesta katselun apuna tehtävää teoskuvia katsellen. Katselkaa kuvia kerättävistä kasveista eri lähteistä. Keskustelkaa
  mitkä lähiympäristönne kasveista ovat myrkyllisiä tai haitallisia.
 2. ULKONA: Tehkää ulkoiluretki ja kerätkää sopimanne kasvit. Kiinnittäkää erityistä huomiota yhden keräämänne kasvin kasvupaikkaan ja maisemaan. Voitte halutessanne ottaa mukaan kameran.
 3. LUOKASSA: Ottakaa tarkempaan tarkasteluun yksi keräämistänne kasveista ennen sen kuivattamista. Tarkastelkaa kasvin ominaisuuksia: miltä se näyttää, tuoksuu ja tuntuu? Onko se painava vai kevyt, kuiva vai kostea? Minkälaisia värejä kasvissa on?
 4. Piirtäkää vahaliiduilla tarkastelemanne kasvi suurikokoisena pystysuuntaan A4 -kokoiselle akvarellipaperille. Maalatkaa paperille piirtämänne kasvi peiteväreillä. Sillä aikaa kun työnne kuivuvat, aloittakaa maisemakuvan
  maalaaminen.
 5. Minkälaisessa maisemassa kasvi kasvoi? Maalatkaa pystysuuntaan asetetulle A4 -kokoiselle akvarellipaperille kuva maisemasta tai paikasta, josta kasvi kerättiin. Kun maisemakuvanne ovat kuivuneet, leikatkaa maalaamanne kasvit irti papereista ja liimatkaa ne maisemakuvanne etualalle.
 6. Tarvitsette kansiot (itse askarrellut, valokuva-albumit ja erilaiset valmiskansiot jne.) joihin keräätte kasveja, kuvia, tietoa kasveista ja omia töitänne 6. luokalle saakka. Kansioiden tulisi olla mahdollisimman kestäviä.
 7. Liimatkaa tai kiinnittäkää tekemänne maisemakuvat kansionne kansikuviksi. Kuvat kannattaa päällystää kontaktimuovilla tai laminoida, jotta ne säilyisivät mahdollisimman ehjinä.
 8. Oikokaa kasvit huolella valkoisten paperiarkkien väliin (sanomalehdestä saattaa irrota mustetta kasviin). Merkitkää kasvin tiedot, päivämäärä, poimintapaikka ja kerääjän nimi valkoisen paperin päälle. Kasvit saavat olla
  valkoisten paperien välissä koko kuivauksen ajan.
 9. Pankaa valkoisten paperien sisällä oleva kasvi sanomalehtien väliin ja sanomalehtien päälle jotakin tasaista (vanerilevy tms.) Etsikää levyn päälle painoiksi soveltuvia esineitä, esimerkiksi isoja kirjoja tai tiiliä.
 10. Mikäli kasvi on erittäin vesipitoinen, sanomalehtiä kannattaa vaihtaa usein, jopa muutaman tunnin välein. Kasvi kuivuu tasaisemmin ja säilyttää paremmin värinsä. Kuivemmille kasveille riittää paperin vaihtaminen 1-2
  päivän välein. Kasvien tulee olla puristuksissa vähintään kaksi viikkoa.
 11. Tehkää kasveille pienet laput, joissa lukee kasvien nimet, paivämäärät ja keräyspaikan tiedot. Kiinittäkää kuivatetut kasvit tapetille, kartongille tai pahville. Tarvittaessa voitte päällystää kasvit ja taustat
  kontaktimuovilla tai laittaa ne muovitaskuihin. Kootkaa kasvit kansioihinne.

Jatkakaa portfoliokasviota 2. luokalla.

Tarvitsette 2. luokalla: vedostusvärejä tai paksumpia pullovärejä, piirtimiä (puutikkuja, pumpulipuikkoja tms.) siveltimiä, vedostus- tai piirustuspaperia, vedostustelat, laattoja (esim. kaakeleita, lasilevyjä, kehyksettömiä peilejä, pleksiä, offset -peltiä) ja lusikoita

 1. Voitte kokeilla yksinkertaista painomenetelmää, monotypiaa. Voitte etsiä esimerkkejä monotypia -menetelmällä tehdyistä teoksista kirjoista ja internetistä. Huomatkaa, että saatte monotypia -menetelmällä
  maalatusta tai telatusta laatasta vain yhden vedoksen.
 2. Kerätkää lisää kasveja ja valitkaa tarkastelun alle yksi kasvi. Valitkaa kasvista jokin yksityiskohta, jonka luonnostelette piirtäen paperille suurikokoisena.
 3. Valmistelkaa vedostuslaatta: voitte telata vedostusväriä suoraan laatalle (kaakelilaatalle, lasilevylle, peilille, pleksille, offset-pellille) ja poistaa laatasta väriä pyyhkimällä (esim. pumpulipuikolla, siveltimellä tai puutikulla) tai
  voitte vaihtoehtoisesti maalata kuvan siveltimellä ja vedostusväreillä suoraan laatalle.
 4. Vedostaminen: asettakaa painolevyä suurempi vedostuspaperi laatan päälle ja hiertäkää varovasti painaen lusikalla paperin päältä. Irroittakaa paperi ja laatta toisistaan.
 5. Harjoitelkaa vedosten merkintää, voitte kirjoittaa vedoksen alle ”Monotypia” tai ”1/1” (tarkoittaa uniikkivedosta) ja lisätkää vedoksen oikeaan alakulmaan oma nimenne.
 6. Antakaa töittenne kuivua ja liittäkää vedostettu kuva osaksi kasviotanne mallina toimineen kasvin viereen.

Tämä verkkojulkaisu liittyy Jyväskylän taidemuseossa 17.6.–23.10.2011 esillä olleeseen Tunne maisema -näyttelyyn.

© Jyväskylän taidemuseo 2011-
ISSN-L: 1799-6929