Select Page

Jan Eerala: Peräkylän seita
2003, 3 x 90 x 115 cm, alumiinille (komposiitille) pohjustettu pigmenttituloste
Kuva: Jan Eerala
Tutustu teokseen

Ilkka Halso: Museo II
2005, 68 x 150 cm (koko triptyykki), kromogeeninen värivalokuva alumiinille pohjustettuna
Kuva: Ilkka Halso
Tutustu teokseen

Tämä verkkojulkaisu liittyy Jyväskylän taidemuseossa 17.6.–23.10.2011 esillä olleeseen Tunne maisema -näyttelyyn.

© Jyväskylän taidemuseo 2011-
ISSN-L: 1799-6929