Select Page

Lähteet ja kirjallisuutta

Painetut lähteet

 • Aarnio, Eija, Sakari, Marja 2006. Maisema Kiasman kokoelmissa. Landscape in Kiasma’s Collections. Nykytaiteen museon julkaisuja 101/2006.
 • Ahtola-Moorehouse et. al. (toim.). Luonnon lumo. Pohjoismainen maisemamaalaus 1840–1910. Ateneumin julkaisut 43. Helsinki: Ateneumin taidemuseo.
 • von Bonsdorff, Anna-Maria (toim.) 2008. Pekka Halonen. Ateneumin julkaisut no 52. Helsinki: Ateneumin taidemuseo/Valtion taidemuseo.
 • von Bonsdorff, Pauline (toim.) 1996. Ympäristöestetiikan polkuja. International Institute of Applied Aesthetics Series Vol. 2. [Lahti: Kansainvälinen soveltavan estetiikan instituutti]
 • von Bonsdorff, Pauline, Heinänen, Seija, Kaukio, Virpi (toim.) 2011. Tunne maisema. Jyväskylän taidemuseon julkaisuja 1. Helsinki: Maahenki
 • Gallen-Kallela, Aivi 2007. Rakkaus Keski-Suomeen. Aivi Gallen-Kallela ja Hannu Tarmio kertovat Akseli Gallen-Kallelan ja Einari Vuorelan luovuuden lähteistä. Espoo: Jonnaco Oy.
 • Gallen-Kallela, Akseli 1924. Kallela-kirja I. Iltapuhdejutelmia. 2.p. Porvoo: WSOY.
 • Gallen-Kallela-Sirén, Janne 2001. Minä palaan jalanjäljilleni. Akseli Gallen-Kallelan elämä ja taide. Helsinki: Otava.
 • Haapala, Arto, Kaukio, Virpi (toim.) 2008. Ympäristö täynnä tarinoita. Kirjoituksia ympäristön kuvien ja kertomusten kysymyksistä. Kuopio: UNIpress.
 • Haapala, Arto, Kunnaskari, Miia 2006. Paradokseja paratiiseissa. Näkökulmia urbaanin luonnon kysymyksiin. Kansainvälisen soveltavan estetiikan instituutin raportteja n:o 4. Helsinki: Erikoispaino.
 • Haila, Yrjö, Lähde, Ville (toim.) 2003. Luonnon politiikka. Tampere: Vastapaino.
 • Heikkilä, Tapio, Timonen, Risto 2003. Suomalainen kansallismaisema. Helsinki: Otava.
 • Häyrynen, Maunu, Immonen, Olli (toim.) 1996. Maiseman arvo[s]tus. Kansainvälisen soveltavan estetiikan instituutin raportteja n:o 1. [Lahti: Kansainvälinen soveltavan estetiikan instituutti].
 • Häyrynen, Maunu 2005. Kuvitettu maa. Suomen kansallisten maisemakuvastojen rakentuminen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 834. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
 • Ilvas, Juha 1996. Sanan ja tunteen voimalla. Akseli Gallen-Kallelan kirjeitä. Kuvataiteen keskusarkisto 3. Helsinki: Valtion taidemuseo.
 • Jackson, David; Wageman, Patty (eds.) 2006. Akseli Gallen-Kallela. The Spirit of Finland. Groningen: Groninger Museum, Rotterdam: Nai Publishers.
 • Johansson, Hanna 2005. Maataidetta jäljittämässä. Luonnon ja läsnäolon kirjoitusta suomalaisessa nykytaiteessa 1970–1995. Helsinki: Like.
 • Jäppinen, Jussi (toim.) 2006. Viestejä maisemassa. keskisuomalainen kulttuuriympäristö. Jyväskylä, Helsinki: Minerva.
 • Kantonen, Lea (toim.) 2010. Ankaraa ja myötätuntoista kuuntelua. Keskustelevaa kirjoitusta paikkasidonnaisesta taiteesta. Helsinki: Kuvataideakatemia.
 • Karjalainen, Tuula 2009. Kantakuvat. Yhteinen muistimme. Helsinki: Maahenki.
 • Karvonen-Kannas, Kerttu, et. al. 2004. Axel Gallén. Espoo: Gallen-Kallelan museo.
 • Keljo, Hanna 2005. Erämaata etsimässä. Kultakauden kuvataiteilijat Korpilahdella. Paikalliskulttuurihanke Kumotus. Korpilahti.
 • Keto-Tokoi, Kuuluvainen, Timo 2010. Suomalainen aarniometsä. Helsinki: Maahenki.
 • Kettunen, Minna 2001. Halosen taitelijasuku. Tammi.
 • Klinge, Matti 1997. Keisarin Suomi. Espoo: Schildt.
 • Knuuttila, Seppo, Laaksonen, Pekka, Piela, Ulla (toim.) 2006. Paikka. Eletty, kuviteltu, kerrottu. Kalevalaseuran vuosikirja 85. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
 • Kuisma, Markku 1993. Metsäteollisuuden maa. Suomi, metsät ja kansainvälinen järjestelmä. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
 • Laaksonen, Pekka, Mettomäki, Sirkka-Liisa (toim.) Metsä ja metsän viljaa. Kalevalaseuran vuosikirja 73. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
 • Lindström, Aune 1957. Pekka Halonen. Elämä ja teokset. Porvoo: WSOY.
 • Lintonen, Kati 2006. Hymyilevät rannat. I.K. Inhan (1865–1930) luonnon hurmaus ja melankolia. Helsinki: Maahenki.
 • Lukkarinen, Ville, Waenerberg, Annika 2004. Suomi-kuvasta mielenmaisemaan. Kansallismaisemat 1800- ja 1900-luvun vaihteen maalaustaiteessa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 965. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
 • Lukkarinen, Ville 2007. Pekka Halonen – Pyhä taide. Suomen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1146. Helsinki: SKS.
 • Meinander, Henrik 1999. Suomi kansalaissodasta 2000-luvulle. Espoo: Schildt.
 • Mäkinen, Anssi et. al. (toim.) 2001. Pinx. Maalaustaide Suomessa. Suuria kertomuksia. Porvoo: Weilin+Göös.
 • Mäkinen, Marketta (toim.) 1994. Maailmannavan elämää. Keski-Suomen merkitys suomenkielisen kansallisen kulttuurin ja taiteen muotoutumisessa vuosina 1880-1917. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
 • Naukkarinen, Ossi 2003. Ympäristön taide. Taideteollisen korkeakoulun julkaisuja B 73. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu.
 • Niskala, Meiju 2011. Kalenteri arjen löytöretkeilijälle 2011. Helsinki: Like.
 • Ojanperä, Riitta 2000. Tuntematon horisontti. Suomen taidetta 1870-1920. Ateneumin julkaisut no 20. Helsinki: Ateneum / Valtion Taidemuseo.
 • Okkonen, Onni 1961. A. Galle-Kallela. Elämä ja taide. 2. p. Porvoo: WSOY.
 • Rannisto, Tarja 2007. Luonnon estetiikka. Helsinki: Multikustannus.
 • Rossi, Leena-Maija (toim.) 2009. Maisemasta paikkaan. From Landscape to Place. Kari Soinio. Helsinki: Maahenki.
 • Sepänmaa, Yrjö, Heikkilä-Palo, Liisa, Kaukio, Virpi 2007. Maiseman kanssa kasvokkain. Helsinki: Maahenki.
 • Thoreau, Henry David 2010. Walden. Elämää metsässä. Suom. Antti Immonen. Helsinki: Kirjapaja.

Verkkolähteet

Tämä verkkojulkaisu liittyy Jyväskylän taidemuseossa 17.6.–23.10.2011 esillä olleeseen Tunne maisema -näyttelyyn.

© Jyväskylän taidemuseo 2011-
ISSN-L: 1799-6929