Select Page

Maisemaa monesta kulmasta

2. luokan oppiaineet: kuvataide ja liikunta

Tarvitsette: (mukaan ulos) pieniä kehyksiä ja koulun digikameran tai oman kännykkäkameran (luokassa) A3-kokoista akvarellipaperia, lyijykyniä, peitevärit, siveltimet, A4 -piirustuspaperia, pyyhekumit ja mustat tussit

 1. 1) LUOKASSA: Tarkastelkaa teoksia Juha Suonpää: Kirppuvuori ja Pekka Halonen: Maisema Vihtavuorelta (kuvarinnastus 3) sekä teoksia Akseli Gallen-Kallela: Keitele ja Kari Soinio: Miehen tuoksu nro 11 (kuvarinnastus 11) Keskustelkaa missä kuvaaja on ollut kuvattavaan kohteeseen nähden (perspektiivi). Voitte käyttää teoskuvista keskustelemisen tukena tehtävää teoskuvia tai teosrinnastuksia katsellen.
 2. ULKONA: Pitäkää ulkoilupäivä ja etsikää koulunne pihasta tai lähistöltä turvallinen paikka maiseman havainnointiin. Ottakaa mukaanne pienet kehykset, joiden avulla voitte rajata maisemaa. Tarvitsette myös digikameran (yksikin riittää, voitte vuorotella) tai voitte käyttää omia kamerakännyköitä kuvaamiseen Huom! Kamerakännyköillä otettuja kuvia ei tarvitse siirtää koulun koneille.
 3. Valitkaa ulkona ollessanne tietty kohta maisemassa, jota katselette. Tarkastelkaa näkymää eri tavoin:
  • maassa maaten
  • kavuten korkealta
  • pää ylösalaisin / sivuttain
  • heijastavan pinnan kautta
  • keksikää uusia eriskummallisia tapoja katsoa maisemaa
 4. Kokoontukaa keskustelemaan havainnoistanne. Mikä oli mielestänne jännittävin tapa katsella maisemaa? Havaitsitteko maisemassa asioita, joihin ette normaalisti kiinnitä huomiota? Valitkaa yksi kokeilemistanne tavoista tai asennoista katsella maisemaa ja kokeilkaa sitä uudelleen. Ottakaa samalla valitsemastanne kuvakulmasta valokuva esimerkiksi vuorotellen koulun digikameralla tai omalla kamerakännykällä.
 5. LUOKASSA: Tulostakaa koulun kameralla otetut digikuvat tai pitäkää omat kamerakännykkänne pöydällä ja tarkastelkaa kuvianne.
 6. Tarvitsette A3 -kokoiset akvarellipaperit, joihin voitte piirtää ulkona otettujen kuvienne perusteella näkymän sellaisena kuin sen taltioitte. Keskustelkaa valokuvia katsellessanne löytyykö kuvasta vastakohtia pieni – suuri tai vaalea -tumma (kuvasommittelun perusteet: jännite)? Onko kuvissanne luonnonmuotoja tai geometrisia muotoja (muoto)? Löytyykö kuvistanne kirkkaita sekä harmaan että ruskean eri sävyjä (väri)? Voitte samalla tarkastella väriympyrää.
 7. Maalatkaa kuvaanne peiteväreillä havaitsemianne värejä. Harjoitelkaa värien sekoittamista. Luonnostelkaa lyijykynällä A4-kokoiselle paperille itsenne siihen asentoon tai tilanteeseen, josta maisemaa katselitte. Voitte keskustella miten piirtää ihminen eri asennoissa ja hahmotella eri asentoja piirtämällä ne yhdessä taululle yksinkertaisina esimerkkeinä.
 8. Tutustukaa tusseilla piirtämiseen, voitte harjoitella ensin erillisille luonnostelupapereille. Miten erilaisia viivoja ja jälkiä saatte piirrettyä? Rajatkaa lyijykynäpiirroksenne mustilla tusseilla. Elävöittäkää omakuvanne piirtämällä siihen tussilla erilaisia viivoja ja pisteitä. Pyyhkikää lyijykynän jäljet pois.
 9. Asetelkaa teoksenne esimerkiksi koulun käytävän molemmille puolille niin, että toiselle puolelle käytävää laitatte kuvan itsestänne katselemassa maisemaa ja vastapäiselle seinälle sijoitatte tekemänne maisemakuvan. Keskustelkaa yhdessä teoksistanne ja pyytäkää eri luokkien opettajia ja oppilaita katselemaan tekemiänne kuvia. Huomaavatkohan he mistä kuvapareissanne on kyse?

Tämä verkkojulkaisu liittyy Jyväskylän taidemuseossa 17.6.–23.10.2011 esillä olleeseen Tunne maisema -näyttelyyn.

© Jyväskylän taidemuseo 2011-
ISSN-L: 1799-6929