Select Page

Maisemahaaste kehiin!

Opettajat vs. oppilaat: Yhteinen liikuntapäivä

Tarvitsette: digikamerat ja tulostimet

Oletteko valmiit uudistamaan koulunne toimintaa? Opettajien ja oppilaiden väliset kilpailut liittyvät usein urheiluun ja samat opettajat juoksevat kentällä vuodesta toiseen. Entäpä jos tekisitte tänä vuonna jotkin erilaista, johon kaikki voivat osallistua?

  1. Valokuvauskilpailu voidaan toteuttaa opettajien ja oppilaiden kanssa pidemmällä aikavälillä eri oppiaineissa tai muutamassa tunnissa koulun muun yhteisen toiminnan aikana.
  2. Valitkaa tietyt alueet lähiympäristöstä valokuvauksen kohteiksi. Laatikaa yksinkertaiset reittikartat opettajille ja oppilaille. Opettajat ja oppilaat jakautuvat pienempiin kuvausryhmiin eli joukkueisiin. Joukkueille tulee keksiä nimet.
  3. Ryhmät ottavat kuusi kuvaa ja etsivät ympäristöstä kohteita jotka ovat kauniita/ merkityksellisiä / säilyttämisen arvoisia/ rumia/ merkityksettömiä ja sellasia, joiden katoamista kuvaajat suorastaan toivovat.
  4. Siirtäkää koululla kuvat tietokoneelle ja tallentakaa ne yhteiseen kansioon. Ryhmien tulee nimetä kuvat ryhmän nimen mukaan ja liittä nimen perään juokseva numero. Ryhmät valitsevat kaksi parasta / puhuttelevinta kuvaansa tulostettavaksi. Tehkää maksimissaan A4 -kokoisia tulosteita.
  5. Kootkaa koululle näyttely tilaan, johon opettajilla ja oppilailla on vapaa pääsy. Nimetkää kuvat ryhmien nimen mukaan.
  6. Perustakaa oppilaista ja opettajista koostuva kuvaraati, jonka tehtävänä on arvioida kuvat. Kumpi ryhmä on onnistunut välittämään tavoittelemansa tunnelman kuvissa paremmin? Huomioikaa arvioinnissa valokuvaukseen liiityviä seikkoja: rajaus, valotus, kuvakulma jne.
  7. Onko opettajilla ja oppilailla samanlaiset käsitykset lähiympäristöstään? Minkälaisia kohteita kuvattiin ”kauniina” ja millaisia ”rumina”? Miksi kuvattu kohde on kaunis tai ruma? Mikä tekee kuvaamastanne kohteesta ”ruman tai tarpeettoman”?
  8. Kuvaraati julistaa kilpailun voittajajoukkueen yhteisessä tilaisuudessa tai keskusradion kautta. Pitäkää kuvat esillä joitakin viikkoja.

Tämä verkkojulkaisu liittyy Jyväskylän taidemuseossa 17.6.–23.10.2011 esillä olleeseen Tunne maisema -näyttelyyn.

© Jyväskylän taidemuseo 2011-
ISSN-L: 1799-6929