Select Page

Mielenmaiseman yksiö

8. luokan oppiaine: valinnainen kuvataide

Tarvitsette: pienikokoisia pahvilaatikoita, paperimassaa tai savea, pullo- tai akryylimaaleja, liimaa sekä muuta rakenteluun sopivaa materiaalia.

  1. Tarkastelkaa teoksia Jarmo Kukkonen: Jälkikuva & Metsän kautta (kuvarinnastus 7) ja tutustukaa teoksiin.
  2. Asettakaa pahvilaatikko niin, että sen yksi pitkä sivu on pöytää vasten.
  3. Muistelkaa tilanteita, jossa olette joutuneet esittämään ulospäin toisenlaista tunnetta kuin sisällänne on tai ihmistä, joka on antanut ymmärtää kaiken olevan hyvin, kun todellisuudessa tunteet ovat olleet aivan toisenlaisia.Valitkaa minkä tunteen sijoitatte laatikon ulkopuolelle ja minkä sisäpuolelle.
  4. Valitkaa laatikon sisä- ja ulkopinnoille esimerkkitarinanne tunteita kuvastavat värit. Älkää käyttäkö liikaa samoja värejä sekä sisä- että ulkopinnoilla.Tehkää kahdesta eri tunteesta maisemat: toinen maisema täyttää laatikon sisäpinnan, toinen ulkopinnan. katselkaa sivuston kuvarinnastuksia ja keskustelkaa minkälaista tunnetilaa eri kuvat voisivat symbolisoida.
  5. Voitte rakennella kierrätysmateriaaleista laatikon sisäpuolen maiseman tunnelmaan sopivia elementtejä tai tehdä niitä luonnonmateriaaleista. Paperimassasta voitte rakennella kolmiulotteisia pintoja pahvilaatikkoon ulko- ja sisäpuolelle kolmiulotteisen vaikutelman lisäämiseksi.
  6. Muovatkaa savesta laatikkoon ihmisfiguuri, jonka olemus ja asento kuvastavat sisätilan tunnetta. Kiinnittäkää huomiota mittasuhteisiin ja asentoihin.Tehkää saven liitokset huolella.
  7. Polttakaa ja lasittakaa ihmisfiguurit. Maalatkaa muut rakentelemanne kappaleet akryyliväreillä.
  8. Tehkää tulkintoja toistenne töistä ja lopuksi työn toteuttanut oppilas voi kertoa oman näkemyksensä työstään toisille.

Tämä verkkojulkaisu liittyy Jyväskylän taidemuseossa 17.6.–23.10.2011 esillä olleeseen Tunne maisema -näyttelyyn.

© Jyväskylän taidemuseo 2011-
ISSN-L: 1799-6929