Select Page

Muutoksien muistomerkki

Tarkastele teoksia Jan Eerala: Peräkylän seita, Ilkka Halso: Museo II ja Juha Suonpää: Lintula.

  1. Olet saattanut kuulla elämäsi aikana monenlaisia uutisia ympäristöön kohdistuneista muutoksista ja katastrofeista.
  2. Käsittele omaa suhdettasi ympäristöön. Mihin asiaan haluaisit ottaa kantaa? Mitkä asiat huolestuttavat sinua? Mikä ympäristöön kohdistunut muutos tai katastrofi on jäänyt vahvasti mieleesi? Kuinka välittäisit tietoa ympäristössä tapahtuneista muutoksista tuleville sukupolville taiteen keinoin? Minkälaisia taideteokset olisivat? Mihin teos tulisi sijoittaa?
  3. Valitse jokin itseäsi koskettava ympäristössä tapahtunut muutos tai katastrofi ja toteuta sille muistomerkki saatavilla olevista materiaaleista. Voit hyödyntää kierrätysmateriaaleja, esineitä tai tehdä perinteisesti piirtäen, maalaten tai veistäen.

Tämä verkkojulkaisu liittyy Jyväskylän taidemuseossa 17.6.–23.10.2011 esillä olleeseen Tunne maisema -näyttelyyn.

© Jyväskylän taidemuseo 2011-
ISSN-L: 1799-6929