Select Page

Ootko virtuaalimaisemissa?

8. luokan oppiaine: valinnainen kuvataide

Tarvitsette: savea tai metalliverkkoa, sanomalehtiä, paperimassaa, akryylivärit, kameran tai videokameran, jalustan, tietokoneen, kuvankäsittelyohjelman ja editointiohjelman.

  • Tehkää kolmiulotteiset tietokonepelihahmot rakentelemalla, massasta tai savesta. Maalatkaa hahmot akryyliväreillä. Hahmon ei tarvitse olla ihmisfiguuri, se voi olla mikä tahansa.
  • Vietämme enenevissä määrin aikaa virtuaalisissa tiloissa ja maisemissa. Keskustelkaa virtualisista maisemista, joissa te vietätte aikaanne.
  • Jakautukaa pieniin työryhmiin. Laatikaa 3-4 kuvan kuvakäsikirjoitus tietokonepelille, jonka tapahtumat sijoittuvat omalle paikkakunnallenne. Valitkaa paikkakunnaltanne tietty maisema-alue, jossa pelihahmonne seikkailevat. Huomioikaa pelin juonessa tekemänne henkilöt, tapahtumat sekä maiseman kohteet, jotka olisivat ”aktiivisia”, eli esimerkiksi missä rakennuksissa tai paikoissa olisi pelin juonen kannalta olennaisia paikkoja toimintaa ja pelin juonta ohjaaville tapahtumille.
  • Tutustukaa erilaisiin peleihin eri lähteiden avulla. Päättäkää minkälaisen pelin ryhmänne toteuttaa (toimintapeli, seikkailupeli, strategiapeli, opetuspeli, tyttöjen peli, roolipeli tms.)
  • Miettikää mitä kohteita paikkakunnaltanne pelin taustamaisemaan tulisi, miksi ja missä määrin.
  • Käykää kuvaamassa digikameroilla (myös kamerakännykkä käy) kuvallisia muistiinpanoja tai seikkailkaa Google Mapsin avulla tietyllä alueella.
  • Toteuttakaa tekemistänne hahmoista piirrokset edestä, takaa ja molemmilta sivuilta. Kuvatkaa tai skannatkaa kuvat tietokoneelle ja värittäkää hahmot tietokoneen kuvankäsittelyohjelmassa.
  • Toteuttakaa mustiinpanojenne avulla ryhmissänne 3-4 peligenrenne mukaista piirrettyä maisemakuvaa valitsemastanne paikasta. Piirroksissa tulisi huomioida mistä suunasta hahmo oli piirretty, detaljit, kontrastit, perspektiivi ja pintarakenne sekä pelistä riippuen maiseman tunnelma. Kuvatkaa tai skannatkaa maisemakuvat tietokoneelle ja suunnitelkaa ja toteuttakaa niiden värit kuvankäsittelyohjelmalla. Voitte liittää hahmot osaksi maisemaa ja tehdä esimerkiksi GIFF -animaation. tai voitte toteuttakaa maisemakuviinne sijoittuvan stop motion -animaation. Tutustukaa eri lähteistä animaation tekemiseen eri laitteiden ja ohjelmien avulla.
  • Toteuttakaa animaatio piirtämienne hahmojen avulla. Voitte tarvittaessa tehdä lisää rekvisiittaa animaatioon. Animaatiossanne esitellaan jokin pieni osa tai tapahtuma suunnittelemastanne pelistä.
  • Editoikaa animaatiot pelimainoksiksi ja lisätkää taustalle sopivia ääniä.

Tämä verkkojulkaisu liittyy Jyväskylän taidemuseossa 17.6.–23.10.2011 esillä olleeseen Tunne maisema -näyttelyyn.

© Jyväskylän taidemuseo 2011-
ISSN-L: 1799-6929