Select Page

Sukupolvelta toiselle

Eri-ikäiset koululaiset ja ikäihmiset

  1. Tarkastelkaa teoksia: Kaikki kuvarinnastukset (eri teemojen etsiminen teoskuvista)
  2. Etsikää paikkakunnaltanne yhteistyökumppaniksi ikäihmisten palvelutalo tai -keskus. Ottakaa yhteyttä keskuksen vanhustyön johtajaan tai toiminnan ohjaajaan.
  3. Ehdottakaa heille nuorten ja ikäihmisten välistä kuvallis-kirjallista viestinvaihtoa: koululaiset ja ikäihmiset voivat tahoillaan tarkastella sivuston kuvia ja äänimaisemia sekä valita maisema-aiheen viestinvaihdolle teoskuvien perusteella.
  4. Sekä nuoret ja ikäihmiset toteuttavat kirjeitä tai sähköposteja joissa kertovat sanoin ja kuvin toisilleen maisemaan liittyvän muiston. Maisemakirjeissä voi olla erilaisia teemoja: itselleen tärkeä maisema-, koskimaisema-, järvimaisema, kaupunkimaisema-, maaseutumaisema-, talvimaisema- metsämaisema- ja suomaisema jne.
  5. Kirjeiden sisältö voi olla monitaiteellista ja vaihdella eri kirjeissä: piirroksia, maalauksia, kuvia, videoita, tekstiä, maisemapostikortteja jne.
  6. Ikäihmisten viestit lähetetään koululaisille ja koululaisten viestit ikäihmisille. Viestejä voidaan toteuttaa ja tarkastella esimerkiksi äidinkielen ja kuvataiteen tunneilla sisällöstä riippuen.
  7. Viestinvaihdon jälkeen järjestäkää tapaaminen koululla, palvelukodilla tai -keskuksella tai (vastavierailut toistenne ympäristöissä.) Voitte myös järjestää yhteisen aistiretken (aistiretki ympäristöön) ja lähdette yhdessä nauttimaan maisemista ja toistenne seurasta.

Tämä verkkojulkaisu liittyy Jyväskylän taidemuseossa 17.6.–23.10.2011 esillä olleeseen Tunne maisema -näyttelyyn.

© Jyväskylän taidemuseo 2011-
ISSN-L: 1799-6929