Select Page

Taideteos ja minä

Älä panikoi, ei se pure (ellei taitelija ole sitten tarkoittanut teoksen tekevän niin.) Ota yksi asia kerrallaan, ajattele teosta
palapelinä, jonka purat palanen kerrallaan. Toki olisi helpompaa sivuuttaa teos murahdellen ”no ompas se outo” tai ”en
tajua”. Mutta entä jos tekisit tänään toisin?

 1. Aloita yksinkertaisimmista asioista, esim. millaisia muotoja ja rakenteita havaitset?
 2. Onko teos iso, pieni vai jotakin siltä väliltä? Miksi taiteilija on tehnyt sen tämän kokoiseksi?
 3. Mistä materiaaleista ja millä tekniikalla teos on tehty? Onko siinä yhdistelty eri materiaaleja? Jos olisit tehnyt
  teoksen, olisitko tehnyt sen samalla tavalla?
 4. Mihin laittaisit tämän teoksen? Missä ympäristössä teos toimisi parhaiten? Kuinka teos on laitettu esille
  museossa? Toimiiko esillepano mielestäsi?
 5. Mistä teos kertoo? Mitä mieltä itse olet? Mitä arvelet taiteilijan halunneen ilmaista?
 6. Minkälainen olo sinulle tulee teosta katsellessasi? Kerro tunteestasi muille tai myös tunteen puuttumisesta.
  Miksi teos herättää tunteita / miksi ei? Mitkä seikat teoksessa vaikuttavat tunteisiisi?
 7. Jos teos sanoisi sinulle jotakin, mitä se sanoisi?
 8. Paikkasi teoksessa tai sen äärellä: katsotko teosta kauempaa, pakottaako se tulemaan lähelle ja tekemään
  jotakin, kenties tulemaan osaksi teosta? Miksi taiteilija on suunnitellut teoksen näin? Toimiiko se? Miltä sinusta
  tuntuu? Kiinnitä myös huomiota siihen, minkälainen tapa lähestyä teosta on sinulle luontevin.
 9. Mitä aisteja voit käyttää teoksen tarkastelussa? Onko teokseen lupa koskea? Onko teoksessa jotakin joka
  miellyttää / rasittaa aistejasi ja miksi taiteilija on suunnitellut teoksen tällaiseksi?
 10. Jos teoksella on nimi, mitä se kertoo teoksesta tai sen aiheesta? Entä jos teoksella ei ole nimeä? Miksi?
  Minkä nimen antaisit teokselle, jos teos olisi sinun tekemäsi?
 11. Milloin teos on tehty? Mitä tiedät / muistat tuosta aikakaudesta? Voisiko teos kuvastaa jotakin ko.
  aikakaudelle ominaista?
 12. Joskus teos inspiroi tekemään itse ja kenties selvittämään lisää aiheesta. Tee oma tulkintasi teoksesta, joka
  miellytti sinua. Vaikka kuvittelisit ettet osaa, voi pysty tai kykene. Haasta itsesi ja ylläty!

Ja muista, jos ajatuksesi teoksesta olisivat arvottomia, olisi teoksia turha laittaa esille.

Tämä verkkojulkaisu liittyy Jyväskylän taidemuseossa 17.6.–23.10.2011 esillä olleeseen Tunne maisema -näyttelyyn.

© Jyväskylän taidemuseo 2011-
ISSN-L: 1799-6929