Select Page

Zoomaa maisemaan

3. luokan oppiaineet: ympäristö- ja luonnontieto, kuvataide, liikunta

Tarvitsette: Suurennuslasit, lyijykyniä, luonnoslehtiöt, vesivärit, akvarellipaperia 2kpl / oppilas, sakset tai paperiveitsiä, puikkoliimaa

  1. ULKONA: tehkää havaintoretki maisemaan. Jos saatavillanne on suurennuslasit, ottakaa ne mukaanne. Tutkikaa ympäristöänne läheltä: Miltä hiekka, kivet, puunkuori tai puunlehdet näyttävät? Löydättekö kukkia, marjoja tai käpyjä?
  2. Valitkaa yksi tarkastelemistanne kohteista ja luonnostelkaa sen muodot lehtiöönne. Kiinnittäkää erityistä huomiota sen väreihin. Huomaatteko tarkastelemassanne kohteessa eri värejä tai värin sävyjä? Painakaa värit mieleenne tai kuvailkaa niitä sanoin paperille.
  3. LUOKASSA: Tarvitsette vesivärit, vesikupit, siveltimet ja yhden A4-kokoisen akvarellipaperin. Muistelkaa tarkastelemanne kohteen värejä ja maalatkaa paperi kauttaaltaan kohteenne väreillä. Kuvassa ei siis ole mitään muuta kuin värejä.
  4. Siirtäkää värikkäät maalatut kuvanne kuivumaan, siivotkaa vesivärit, siveltimet ja vesikupit pois pöydiltänne. Puhdistakaa pöytänne huolella.
  5. Piirtäkää lyijykynällä valkoiselle A4-kokoiselle akvarellipaperille 4-6 kappaletta luonnoksistanne valitsemanne kohteen muotoja. Muoto voi toistua samankokoisena tai erikokoisena, ne voivat olla järjesteltynä tai epäjärjestyksessä jne. Voitte samalla etsiä tietoa eri lähteistä kuvan sommittelusta (koko, muoto, sijoittelu, suunta, lukumäärä, tiheys jne.) Muistakaa kuitenkin jättää kappaleiden ja paperin reunoille tarpeeksi tyhjää paperitilaa, jottei kuviot repeydy leikattaessa. Jos paperi repeytyy vähäsen, se ei haittaa, koska leikattu paperi liimataan maalatun paperin päälle.
  6. Kun olette piirtäneet muodot, leikatkaa muotojen sisälle jäävä paperi pois saksilla tai paperiveitsillä. Suojatkaa pöydät jos käytätte paperiveitsiä. Jos maalauksenne ovat kuivuneet, voitte ottaa ne pöydillenne. Levittäkää puikkoliimaa tasaisesti paperin reunoille ja leikattujen aukkojen ympärille. Liima levitetään samalle puolelle johon piirsitte muodot.
  7. Kohdistakaa valkoinen leikattu paperi maalatun paperin päälle huolellisesti. Valkoisen paperin leikatuista aukoista näkyy maalaamianne värejä.
  8. Valitkaa koulultanne piristystä kaipaava seinä ja kiinnittäkää teoksenne sinitarralla niin, että teoksista muodostuu yhtenäinen pinta.
  9. Keskustelkaa teoksestanne ja havainnoistanne. Oliko vaikeaa erottaa väri ja muoto toisistaan? Antakaa teokselle yhteinen nimi.

Tämä verkkojulkaisu liittyy Jyväskylän taidemuseossa 17.6.–23.10.2011 esillä olleeseen Tunne maisema -näyttelyyn.

© Jyväskylän taidemuseo 2011-
ISSN-L: 1799-6929