Select Page

Projektin esittely

Tunne maisema -hanke 2007–2011

Alkuidean hankkeelle antoivat Akseli Gallen-Kallelan ja Pekka Halosen Keski-Suomessa ja keskisuomalaista aiheista maalaamat teokset, joita FT Seija Heinänen tutki, etsi ja listasi Jyväskylän taidemuseossa. Gallen-Kallelalta löytyi teoksia noin 300 ja Haloselta satakunta. Nykyisen Keski-Suomen maakunnan merkitystä suomalaisen maisemakuvaston muodostumisessa on käsitelty hyvin vähän verrattuna Karjalaan, Savoon, Etelä-Hämeeseen, Lappiin tai rannikkoseutuihin. Kuitenkin Keski-Suomen luontoa pidettiin 1800–1900 -lukujen vaihteessa aitona, koskemattomana ja kiinnostavana – moderni elämänmeno ei ollut vielä saavuttanut takamaita. Alue houkutteli useita taitelijoita maalausmatkoille etsimään luonnonrauhaa, kansantyyppejä ja kansanrakennuksia.

Tutkimushanke

Tutkimushankkeeseen osallistui neljän yliopiston ja yhden ammattikorkeakoulun eri tieteenaloja edustavien laitosten maisema- ja ympäristötutkimukseen erikoistuneita tutkijoita. Hankkeen koordinaattorina oli Jyväskylän taidemuseo. Hanke sai tukea tieteellisen työpajan järjestämiseen Niilo Helanderin säätiöltä. Tutkijaryhmän lisäksi syksyllä 2010 järjestettyyn työpajaan osallistui Kentin yliopiston maisema- ja kirjallisuuden tutkimuksen professori Malcolm Andrews.

Tutkijaryhmän muodostivat taidekasvatuksen professori Paulina von Bonsdorff (Jyväskylän yliopisto), tutkija, FT Seija Heinänen (Jyväskylän taidemuseo), maisematutkimuksen professori Maunu Häyrynen (Turun yliopisto/Porin yksikkö), taidehistorian dosentti, tutkija Hanna Johansson, taidehistorian professori Ville Lukkarinen (Helsingin yliopisto), taidehistorian professori Kirsi Saarikangas (Helsingin yliopisto), ympäristöestetiikan professori Yrjö Sepänmaa (Itä-Suomen yliopisto/Joensuu) ja koulutuspäällikkö, valokuvaaja Juha Suonpää (Tampereen ammattikorkeakoulu). Tutkimustulokset julkaistiin Maahengen kustantamassa Tunne maisema -kirjassa, johon kirjoittivat yhteisartikkelin myös Jyväskylän yliopiston projektitutkija Karoliina Järvinen ja taidehistorian tohtorikoulutettava Antti Vallius.

Näyttely

Tunne maisema -näyttely on esillä Jyväskylän taidemuseossa 17.6–23.10.2011. Se tuo esille erilaisia näkökulmia ja tapoja tulkita maisemia ja elinympäristöämme liittämällä toisiinsa Akseli Gallen-Kallelan ja Pekka Halosen maalaamia maisemia ja nykytaidetta. Samalla paikannetaan Gallen-Kallelan ja Halosen teoksia Keski-Suomeen sekä tuodaan esille keskisuomalaisen maisemakuvaston osuutta käsitteessä ”suomalainen maisema”. Tarkoituksena on herättää ihmisiä pohtimaan suhdettaan maisemaan, lähiympäristöön ja ympäristökokemuksiin. Nykytaiteilijoista mukana ovat: Elina Brotherus, Jan Eerala, Ilkka Halso, Hannaleena Heiska, Markus Konttinen, Jarmo Kukkonen, Antti Laitinen, Pekka Luukkola, Jussi Niva, Thomas Nyqvist, Tuula Närhinen, Jorma Puranen, Ari Saarto, Kari Soinio ja Juha Suonpää. Näyttelyssä esillä olleista teoksista on verkkonäyttelyyn on valittu 23 teosta. Tunne maisema -näyttelynja koko hankkeen nimessä monimerkityksinen tunne-sana viittaa tunnistamiseen ja paikantamiseen, mutta myös tuntoaistiin ja elämykselliseen kokemiseen.

Verkkojulkaisu

Tunne maisema -verkkojulkaisu ja erityisesti sen tehtävät, on tuotettu oppimateriaaliksi ottaen huomioon peruskoulun 1–9 -luokkalaisten opetussuunnitelmat. Mutta sivuilta löytyy tietoa kaikille maisemasta, ympäristöstä ja Tunne maisema -hankkeesta kiinnostuneille.

Tunne maisema -näyttelyt myös Keuruulla ja Saarijärvellä

Keuruun ja Saarijärven museot ovat valinneet kesän 2011 näyttelyihinsä saman Tunne maisema -teeman kuin Keski-Suomen aluetaidemuseona toimiva Jyväskylän taidemuseo. Museoiden itse tuottamissa näyttelyissä on Keuruulla esillä keskisuomalaisten taitelijoiden tulkintoja keskisuomalaisista maisemista, kun taas Saarijärven museossa esitellään maisemamaalauksen vaiheita ja ilmiöitä erityisesti pohjoisen Keski-Suomen maisemien välityksellä.

 

Seija Heinänen

 

Kuvaaja: Heikki Hanka

Tämä verkkojulkaisu liittyy Jyväskylän taidemuseossa 17.6.–23.10.2011 esillä olleeseen Tunne maisema -näyttelyyn.

© Jyväskylän taidemuseo 2011-
ISSN-L: 1799-6929