Select Page

Muissa maisemissa

8. luokan oppiaine: valinnainen kuvataide

Tarvitsette: maisemakuvia, kameran, tietokoneen, kuvankäsittelyohjelman, kopiokoneen, puikkoliimaa, sakset.

  • Etsikää itseänne kiinnostavia maisemakuvia esimerkiksi kotitietokoneeltanne omista kuvistanne, postikorteista jne. tutkikaa myös vanhoja perhevalokuvianne. Maisemakuva voi olla Suomesta tai ulkomailta.
  • Jos kuvat eivät ole digitaalisessa muodossa, skannatkaa tai digikuvatkaa ne tietokoneelle. Kiinnittäkäähuomioita tietokoneelle siirrettyjen maisemakuvienne valööriin, kontrastiin, valon suuntaan ja perspektiiviin.
  • Suunnitelkaa, mitä haluaisitte tehdä maisemassa? Mihin kohtaan maisemaa itsenne sijoittaisitte? Pyytäkää kaveria digikuvaamaan itseänne tekemässä sitä, mitä maisemassa tekisitte. Muistakaa huomioida kuvatessanne, että kuva tulee otettua samasta kuvakulmasta kuin maisema! Huomioikaa myös onko maisemakuvassa jokin tietty valonlähde. Huomioikaa maiseman valon suunta suhteessa kuvattavaan omakuvaanne.
  • Siirtäkää kuvanne tietokoneelle ja käsittelkää ne kuvankäsittelyohjelmalla mahdollisimman hyvin maisemakuvaan sopivaksi, myös mittasuhteiltaan. Kun kuvat ovat valmiit, tulostakaa ne tai laittakaa nee itsellenne tietokoneen työpöydän taustakuviksi.

Tämä verkkojulkaisu liittyy Jyväskylän taidemuseossa 17.6.–23.10.2011 esillä olleeseen Tunne maisema -näyttelyyn.

© Jyväskylän taidemuseo 2011-
ISSN-L: 1799-6929