Select Page

Sanoista maisemaksi

5. luokan oppiaineet: äidinkieli, ympäristö- ja luonnontieto, kuvataide

Tarvitsette: erivärisiä tusseja tai puuvärejä, A3-kokoisia papereita, sakset, teippiä (toteutustavasta riippuen myös A3-kokoista kartonkia ja liimaa)

 1. Tarkastelkaa teosta Akseli Gallen-Kallela: Keitele.
 2. Sulkekaa hetkeksi silmänne ja kuvitelkaa liikkuvanne kuvan maisemassa. Mitä näette? Minkälainen ilma on? Haistatteko jotakin? Mitä ääniä kuulette? Miltä teistä tuntuisi liikkua, uida tai veneillä maalauksen maisemassa? Voitte käyttää teoksen tarkastelun apuna tehtävää teoskuvia tarkastellen.
 3. Jakautukaa kolmen tai neljän hengen ryhmiin. Piirtäkää ja pelkistäkää Keitele -maalauksen maiseman eri osien ääriviivat A3-kokoiselle paperille. Yksityiskohtia ei tarvitse tehdä, vain maisema-alueiden rajat.
 4. Leikatkaa maiseman eri osat irti toisistaan ja jakakaa leikatut kaistaleet ryhmän jäsenille.
 5. Jokainen ryhmän jäsen etsii Keitele -maalauksesta saamansa maisema-alueen värejä värikynistä.
 6. Ryhmän jäsenten tulee täyttää irti leikatut maiseman osat teksteillä. Tekstit kirjoitetaan kaistaleeseen aluetta varten valituilla värikynillä. Kaistaleisiin ei siis piirretä mitään!
 7. Koko maisema muodostuu tekstistä, eli esimerkiksi metsä koostu metsäaiheisista sanoista ja kertomuksista. Sanat voivat olla maisema-alueeseen (vesi, metsä, taivas) liittyviä yksittäisiä sanoja, muistoja, runoja tai tekstiä koulukirjoista.
 8. Tekstien koko tulee suhteuttaa kuva-alueen kokoon: Jos työstettävä kaistale on suuri, voi teksti olla harvempaa ja seassa saa olla suurikokoisia sanoja. Kaikista kapeimmat maisema-alueet täytetään pienemmällä tekstillä. Tekstin ei tarvitse edetä koko ajan samansuuntaisesti, vaan se voi taipuilla ja kulkea mihin suuntaan tahansa.
 9. Ryhmän jäsenet vaihtavat välillä eri kaistaleita keskenään, jolloin jokainen saa kirjoittaa maiseman kaikkiin alueisiin liittyviä omia ajatuksiaan. Opettaja huolehtii, ettei maisemaan jää tyhjiä isoja aukkoja ja pyytää ryhmiä keksimään niihin aiheeseen liittyviä sanoja ja täytetekstejä.
 10. Kun maiseman eri osat on saatu täytettyä teksteillä, voidaan maisema koota taas uudelleen. Voitte joko liimata paperikaistaleet oikeaan järjestykseen kovemmalle kartongille tai teipata maiseman kokoon sen taustapuolelta.
 11. Kertokaa toisillenne minkälaisia tietoja, muistoja ja kokemuksia ym. kirjoititte paperille.

Tämä verkkojulkaisu liittyy Jyväskylän taidemuseossa 17.6.–23.10.2011 esillä olleeseen Tunne maisema -näyttelyyn.

© Jyväskylän taidemuseo 2011-
ISSN-L: 1799-6929