Select Page

Kotiraitin jugend-tuunaus

6. luokan oppiaineet: kuvataide, historia

Tarvitsette: kameran, tulostimen, kopiokoneen, lyijykynät, harpit, viivoittimet ja hyvälaatuiset vahaliidut. Valmistelkaa reittiretkeänne varten reitin rakennusten aikakauden tunnistamiseen sopivaa kirjallista ja kuvallista materiaalia.

  1. LUOKASSA: Suunnitelkaa reitti valokuvausretkeä varten. Reitin varrella tulee olla rakennuksia eri aikakausilta. Rakennukset voivat olla asuintaloja, marketteja, teollisuusrakennuksia tai mitä tahansa. Etsikää katu tai tie Google Mapsista ja valitkaa reitin varrelta jokaiselle oppilaalle yksi kuvattava rakennus.
  2. Jos teillä ei ole mahdollisuutta pieneen ulkoiluretkeen, opettaja voi käydä kuvaamassa valitsemiaan rakennuksia etukäteen ja rakennusten aikakauden tunnistamista voidaan tehdä luokassa. Kuvat voi ottaa valmiiksi mustavalkoisina.
  3. ULKONA: Kuvatkaa rakennuksia tien vastakkaiselta puolelta tai suunnasta, josta saatte rakennuksen kuvaan mahdollisimman kokonaisena. Ottakaa kuvat mustavalkoisina jos voitte. Reitin varrella olisi hyvä olla rakennuksia eri aikakausilta. Minkälaiset ja minkä aikakauden rakennukset herättävät ihastusta, minkälaisia pidetään rumina?
  4. LUOKASSA: Tutustukaa jugendin ja kansallisromantiikan ajan arkkitehtuuriin. Miten tuon ajan rakennukset poikkeavat tämän päivän uusista rakennuksista? Minkälaisia materiaaleja ja värejä rakennuksissa käytettiin? Minkälaisia muotoja ja yksityiskohtia havaitsette rakennuksissa? Mitä rakennusten erilaiset kuviot, ornamentit ja hahmot symboloivat?
  5. Tulostakaa kuvat mustavalkoisina. Jos kuvat ovat liian tummia, säätäkää kuvien valotusta ennen tulostamista.
  6. Aloittakaa jugend tuunaus: piirtäkää lyijykynällä kuvanne rakennukseen jugendin tai kansallisromantiikan ajan rakennuksille ominaisia piirteitä. Käyttäkää apuna kuvia eri lähteistä. Tehkää muutokset huolella, käyttäkää apuna viivoitinta ja harppia.
  7. Alkuperäinen rakennus tulisi olla tuunauksen jälkeen tunnistettavissa, mutta siihen voi lisätä erilaisia muotoja, ulokkeita, ornamenttejä, reliefejä, patsaita, ikkuna-aukkojen ja ikkunoiden muotoja voi muunnella jne. Voitte valita jonkin tietyn rakennuksen oman rakennuksenne lähtökohdaksi. Voitte myös muokata rakennuksen ympäristöä ja kasvillisuutta.
  8. Värittäkää rakennus vahaliiduilla valintanne mukaan jugendin tai kansallisromantiikan rakennuksille ominaisilla väreillä. Yrittäkää saada kuviinne pintamateriaalien tuntua.
  9. Tulostakaa alkuperäiset rakennustenne kuvat. Laittakaa työnne esille ja rinnastakaa alkuperäiset kuvanne muokattuihin kuviin. Pitäkää pienimuotoinen taidekritiikki ja keskustelkaa teoksistanne. Missä onnistuitte? Mistä rakennuksesta tuli hauska, kaunis tai ruma tuunauksen jälkeen? Mitä opitte arkkitehtuurin eri tyylisuunnista?
  10. Katselkaa esimerkkejä arkkitehtuurin eri tyylisuunnista Euroopassa. Minkä aikakauden rakennukset miellyttävät ja minkä ei? Miksi? Miten viihtyisitte kotiseudullanne, jos kaikki rakennukset olisivat samalta aikakaudelta?

Tämä verkkojulkaisu liittyy Jyväskylän taidemuseossa 17.6.–23.10.2011 esillä olleeseen Tunne maisema -näyttelyyn.

© Jyväskylän taidemuseo 2011-
ISSN-L: 1799-6929