Select Page

Kaupunki vs. maaseutu

9. luokan oppiaine: valinnainen kuvataide

Tarvitsette: toteutustavasta riippuen kameran tai videokameran, valokuvapaperia, tulostimen tai pimiön, tietokoneen ja editointiohjelman

  1. Tarkastelkaa sivuston kuvarinnastuksia ja keskustelkaa maisemateoksista: mitkä niistä voisitte löytää sekä kaupunki- että maaseutumaisemasta? Elätkö kaupungissa vai maalla? Vai onko kotiseutusi hieman molempia?
  2. Sopikaa toteutustapa: tehkää havaintoretki tai sopikaa tehtävä kouluajan ulkopuolella toteutettavaksi.
  3. Sopikaa toteutustapa, teettekö tehtävän valokuvaten vai videokuvaten.
  4. Ottakaa 5-10 kuvaa tai otosta, joiden avulla havainnollistat paikkakuntasi kaupunkimaisia piirteitä. Sopikaa yhteisesti, ovatko kaikki kuvat maisemakuvia vai onko joukossa myös yksityiskohtia, jotka voivat korostaa kuvasarjan tavoiteltua ilmettä.
  5. Tehkää valokuvanäyttely tai editoikaa videot. Tutustukaa maantiedossa maaseudun ja kaupungin rakenteisiin sekä alueilla asumisen etuihin ja haittoihin.
  6. Voitte laittaa kuvanne esille / katsoa videonne ja pitää leikkimielisen väittelyn, jossa jakaudutte ”maalaisiin ja kaupunkilaisiin”. Molemmat ryhmät esittävät perusteltuja ja humoristisia kommentteja siitä, miksi juuri heidän maisemissaan on mukavinta. Vastapuolet voivat yrittää myös keksiä haittoja maalla tai kaupungissa asumiselle.
  7. Voitte taltioida keskustelun äänitallenteina tai videolle. Editoikaa äänet tai erottakaa ääniraita kuvaamastanne videosta aikaisemmin kuvaamanne videon yhteyteen.
  8. Katsokaa toistenne videot ja pitäkää ryhmäkritiikki.

Tämä verkkojulkaisu liittyy Jyväskylän taidemuseossa 17.6.–23.10.2011 esillä olleeseen Tunne maisema -näyttelyyn.

© Jyväskylän taidemuseo 2011-
ISSN-L: 1799-6929