Select Page

Minäkö tämän tein?

9. luokan oppiaine: valinnainen kuvataide

Tarvitsette: savea, saven työstöön tarkoitettuja työkaluja, savenpolttouunin, enkopia, lasitetta tai akryylimaalia, digitaalisen tai analogisen kameran (jälkimmäiseen voitte liittää pimiötyöskentelyä)

  1. Tarkastelkaa teosta Ari Saarto: Arabia #. Voitte käyttää teoksesta keskutelemisen apuna tehtävää teoskuvia katsellen
  2. Tehkää savesta sarjakuvahahmon kaltainen karikatyyri, jonka asento ja ilmeet kuvastavat ihmetystä, surua, häpeää, suuttumusta tai pahoinvointia.
  3. Tutustukaa (tai kerratkaa) saven koverrustekniikkaan. Voitte käsitellä hahmonne pinnan enkopilla, lasitteilla tai maalata sen akryyliväreillä.
  4. Keskustelkaa ryhmänä mitä haittaa ihmisen toimista on luonnolle lähiympäristössänne. Jokaisen tulee etsiä lähiympäristöstä keskustelun jälkeen kolme kohdetta, jossa ihmisen luonnolle aiheuttama haitta on nähtävillä. Valokuvatkaa tekemänne hahmo valitussa kohteessa tai sen vierellä. Kiinittäkää huomiota kuvakokoihin. Voitte harjoitella valokuvausta (analoginen ja digitaalinen kuvaaminen, valotusaika, polttoväli, f-arvo, ISO-arvo, valkotasapaino, kuvaustilat, objektiivin valinta jne.)
  5. Kerratkaa kuvakoot ja kuvakulmat ennen kuvaamista. Asetelkaa hahmo kuvaan niin, että kuvasta käy ilmi hahmon tunnetila ja tunteen aiheuttanut elementti.
  6. Tulostakaa kuvat valokuvapaperille tai tutustukaa pimiötyöskentelyyn.
  7. Keskustelkaa kuvaamistanne ympäristöhaitoista. Kuinka ne olisi voinut välttää? Mitä haittaa niistä aiheutuu ympäristölle? Voiko tällasen haitan ehkäistä kokonaan, miten?
  8. Tehkää kuvistanne näyttely ja yrittäkää saada muut kuvatekstien avulla pohtimaan, miten tilanne olisi muutettavissa ja miten omalta osaltanne voisitte toimia toisin. Voitte laittaa näyttelyyn esille tietoa ympäristöhaitoista eri muodoissa: tehkää kirjallisia esityksiä, äänitallenteita ja videoita.

Tämä verkkojulkaisu liittyy Jyväskylän taidemuseossa 17.6.–23.10.2011 esillä olleeseen Tunne maisema -näyttelyyn.

© Jyväskylän taidemuseo 2011-
ISSN-L: 1799-6929