Select Page

Metsän outo eläin

1. luokan oppiaineet: äidinkieli, ympäristö- ja luonnontieto, kuvataide

Tarvitsette: havaintokuvia metsistä ja eläimistä, vahaliidut, A3-kokoista akvarellipaperia, vesivärit, vesivärisiveltimet, vesikupit, lyijykynät, A4-kokoista akvarellipaperia, sakset ja liimaa

Minkälainen on kotiseutunne metsä? Minkälaisia puita ja kasveja voitte siellä nähdä? Mitä muuta metsästä löytyy? Nyt kotiseutunne metsissä vaeltelee outo eläin! Sellaista ette ole aikaisemmin nähneet, niin ihmeellinen se on! Talvella sitä ei huomaa hangelta, kesällä se katoaa kasvillisuuteen. Tarkastelkaa teoksia Akseli Gallen-Kallela: Ilvesluola ja Hannaleena Heiska: Beware the woods at night, beware the lunar light (kuvarinnastus 8).

Oletko kuullut uutisia Keski-Suomen metsissä vaeltelevasta kummallisesta eläimestä? Sellaista ei ole kukaan aikaisemmin nähnyt, niin ihmeellinen se on! Talvella sitä ei tahdo huomata hangelta, kesällä se katoaa kasvillisuuteen.

 1. Katselkaa kuvia kotiseutunne metsistä ja metsien eläimistä eri vuodenaikoina. Miksi eläimet vaihtavat väritystään talvella? Mitä ne syövät eri vuodenaikoina? Minkälaisia jälkiä eläimet jättävät metsään? Miten metsä muuttuu kun vuodenajat vaihtuvat? Jos mahdollista, tehkää havaintoretki lähimetsään.
 2. Minkälaisia puita metsässänne on? Ovatko metsän kaikki puut samanlaisia? Valitkaa työhönne tietty vuodenaika. Piirtäkää vahaliiduilla A3-kokoiselle akvarellipaperille kuva metsän puista. Minkälaisia värejä olette nähneet puiden lehdissä ja metsän kasveissa eri vuodenaikoina? Piirtäkää puiden ja niiden lehtien ääriviivat vuodenaikaan sopivilla väreillä. Älkää piirtäkö kuvaan mitään muuta.
 3. Kun olette piirtäneet puut, tarvitsette vesivärit. Ennen maalaamista keskustelkaa ja kokeilkaa: Miten värit sekoittuvat? Miten sivellintä tulisi käyttää? Minkä verran siveltimeen otetaan vettä? Harjoitelkaa kuvanne vuodenaikaan sopivien värien sekoittamista. Voitte maalata paperin kauttaaltaan erilaisilla metsäkuvienne vuodenaikaan sopivilla väreillä. Väripintojen ei tarvitse esittää mitään eikä niiden tarvitse olla tarkkarajaisia. Voitte katsella Jarmo Kukkosen teoksia Jälkikuva ja metsän kautta (kuvarinnastus 7) Jos teette talvisia metsämaisemia, tarkastelkaa sivustolta Akseli Gallen-Kallelan teoksia Latu keväthangella ja Ilvesluola.
  Kiinnittäkää huomioita, mitä värejä löydätte taiteilijan kuvaamista hangista.
 4. Keskustelkaa eläimistä. Miksi jäniksellä on pitkät korvat? Miksi oravalla on pitkä pörröinen häntä? Keksikää omalle eläimellenne vähintään yksi korostuva piirre, joka kertoo miten eläimenne näkee, kuulee, syö, haistaa tai liikkuu. Keskustelunne jälkeen luonnostelkaa A4-kokoiselle akvarellipaperille suurikokoinen outo eläimenne.
 5. Tarkastelkaa metsämaisemienne värejä. Kuinka eläimenne voisi naamioitua osaksi metsämaisemaa? Voitte piirtää eläimeen yksityiskohtia vahaliiduilla ja maalata sen vesiväreillä. Eläimen tulisi lähes kadota metsämaisemaan värityksensä ja kuvioittensa avulla.
 6. Leikatkaa eläin irti paperista ja liimatkaa se metsämaisemaanne.
 7. Mitä eläin oli tekemässä juuri ennen kuin se ilmestyi kuvaan? Piirtäkää lopuksi mielikuvituseläimenne jättämiä jalanjälkiä. Kiinnittäkää huomiota eläinten jättämien jälkien kokoon ja muotoon suhteessa eläimen jalan kokoon.
 8. Keksikää uusille eläinlajeille nimet ja esitelkää työnne toisillenne. Töitä esitellessänne kertokaa mitä eläimenne syövät, mihin aikaan vuorokaudesta ne liikkuvat metsissä, miten ne käyttäytyvät ja mitä tapahtuu, jos ne kohtaavat ihmisen metsässä. Eläytykää eläinhahmoihinne ja esittäkää toisillenne kuinka eläimenne liikkuvat ja ääntelevät.
 9. Kuvatkaa tai säilyttäkää työnne (tallentakaa kuvat koneelle, jotta voitte halutessanne palata aiheeseen toisella luokalla, tutustu tehtävään ”Outo eläin eksyksissä”.)

Tämä verkkojulkaisu liittyy Jyväskylän taidemuseossa 17.6.–23.10.2011 esillä olleeseen Tunne maisema -näyttelyyn.

© Jyväskylän taidemuseo 2011-
ISSN-L: 1799-6929