Select Page

Teoskuvia katsellen

Teoskuvia katsellessanne voitte tilanteen mukaan keskustella toisten kanssa, kirjoittaa ja luonnostella. Kuvista keskustelun apuna voitte käyttää alla esitettyjä kysymyksiä ja myös keksiä lisää katselua tukevia ja tilanteeseen sopivia kysymyksiä. Kaikkia kysymyksiä ei tarvitse esittää jokaisen kuvan kohdalla ja voitte rakentaa erilaisia tilanteita valitsemalla katseltavat kuvat etukäteen.

 1. Ohjaajana / opettajana toimiva henkilö voi tutustua teoksiin etukäteen (tutustu teokseen), valikoida tarkastelun alle otettavat teoskuvat ja äänimaisemat.
 2. Mitä havaitset kuvassa? Minkälaisia hahmoja, muotoja ja värejä voit nähdä?
 3. Mitä kuvassa tapahtuu tai mitä se mielestäsi esittää?
 4. Etsi kuvasta eri elementtejä, joilla voisi olla jokin toinen merkitys.
 5. Minkälainen tunnelma kuvassa on?
 6. Mitä taiteilija on mielestäsi halunnut teoksellaan ilmaista?
 7. Ketkä voisivat pitää teoksesta, ketkä eivät?
 8. Minkälaisia tunteita teoksen katselu herättää? Kerro tunteistasi / tunteen puuttumisesta. Miksi teos herättää / ei herätä sinussa tunteita?
 9. Aseta itsesi osaksi teosta, liiku mielikuvituksessasi teoksen maisemassa. Mitä kuulet, näet, haistat, tunnet?
 10. Herättääkö maisemakuva sinussa muistoja? Minkälaisia?
 11. Esittele ajatuksesi, kirjalliset muistiinpanosi ja luonnoksesi toisille.

Tämä verkkojulkaisu liittyy Jyväskylän taidemuseossa 17.6.–23.10.2011 esillä olleeseen Tunne maisema -näyttelyyn.

© Jyväskylän taidemuseo 2011-
ISSN-L: 1799-6929