Select Page

Koululaisen portfoliokasvio 1-6

3.-4. luokkien oppiaineet: äidinkieli, ympäristö- ja luonnontieto, kuvataide, luontoliikunta Portfolio aloitetaan 1.luokalla ja sitä jatketaan vuosittain 6.luokalle saakka.

Tarvitsette 3. luokalla: (Kasvien kuivattaminen) valkoista paperia, kyniä, sanomalehtiä, vanerilevyn, kirjoja tai muuta painoksi sopivaa. (Kuvataide) digikamera ja tulostin

Kolmannella luokalla:

 1. LUOKASSA: Katselkaa teosta Jorma Puranen: 16 steps to paradise 23. Mikä kasvi voisi olla kuvassa? Miten kuva on otettu? Etsikää tietoa teoksesta (tutustu teokseen). Voitte myös käyttää teoskuvan katselun apuna tehtävää teoskuvia katsellen.
 2. Katselkaa kuvia kasveista joita keräätte ja valokuvaatte ulkona. Kerratkaa mitkä lähiympäristönne kasveista ovat myrkyllisiä tai haitallisia.
 3. Tutustukaa lähikuvaukseen sekä kameran kuvaustoimintoihin. Useimmissa pokkarikameroissa löytyy lähikuvaustoiminto.
 4. ULKONA: tehkää ulkoiluretki ja kuvatkaa yksi kerättävistä kasveista. Ei haittaa, vaikka käytössänne olisi vain yksi kamera, voitte tehdä listan kuvausvuoroista. Listalta on helppo tarkistaa kuvien järjestys kamerassa ja tulostettaessa. Jokainen saa kuvata vuorollaan yhtä kasvia. Ottakaa kasvista kolmen kuvan sarja: ensimmäisessä kuvassa näkyy kasvi ja sen ympäristöä, toisessa kuvassa ympäristöä näkyy hyvin vähän ja kasvi on kuvassa kokonaisena. Kolmas kuva on lähikuva kasvista.
 5. LUOKASSA: Tulostakaa kuvat järjestyksessä ja jakakaa kuvat. Laittakaa tulostetut kuvat muovitaskuihin. Liittäkää kuvan yhteyteen kasvin ja keräyspaikan tietoja.
 6. Oikokaa kasvit huolella valkoisten paperiarkkien väliin (sanomalehdestä saattaa irrota mustetta kasviin). Merkitkää kasvin tiedot ja kerääjän nimi valkoisen paperin päälle. Kasvit saavat olla valkoisten paperien välissä koko kuivauksen ajan. Pankaa paperien sisällä oleva kasvi sanomalehtien väliin.
 7. Laittakaa sanomalehtien päälle jotakin tasaista (vanerilevy tms.) ja levyn päälle painoiksi soveltuvia esineitä, esimerkiksi isoja kirjoja tai tiiliä.
 8. Mikäli kasvi on erittäin vesipitoinen, sanomalehtiä kannattaa vaihtaa usein, jopa muutaman tunnin välein. Kasvi kuivuu tasaisemmin ja säilyttää paremmin värinsä. Kuivemmille kasveille riittää paperin vaihtaminen 1-2 päivän välein. Kasvien tulee olla puristuksissa vähintään kaksi viikkoa.
 9. Kirjoittakaa tyhjälle paksummalle paperille, tapetille, kartongille tai pahville kuivatettujen kasvien nimet, paivämäärät ja keräyspaikan tiedot. Kiinnittäkää kasvit taustoihin. Tarvittaessa voitte päällystää kasvit ja taustat kontaktimuovilla tai laittaa ne muovitaskuihin. Kootkaa kasvit kansioonne.
 10. Etsikää valokuvasarjanne kasvi kuivatettujen kasvien joukosta ja laittakaa ne kansioon rinnastettuina toisiinsa. Miten kasvi muuttui kuivatettaessa? Mitä sen väreille ja muodoille tapahtui?

Jatkakaa portfoliokasviota 4. luokalla.

Neljännellä luokalla:

Tarvitsette 4. luokalla: mustaa A4-kokoista kartonkia, valkoisia puuvärejä, liimaa tai teippiä, alumiinilankaa tai rautalankaa, sivuleikkurit, suorakaiteen muotoista styroksia, muovitaskuja

 1. Valitkaa kasviostanne yksi kuivattu kasvi tarkastelun alle. Hahmotelkaa kasvienne lehtien ja kukkien muodot mustalle kartongille lyijykynällä piirtäen alkuperäistä suurempana. Pelkistäkää lehtien ja kukkien muodot mahdollisimman yksinkertaisiksi.
 2. Ennen leikkaamista piirtäkää ja värittäkää mustalle kartongille piirtämiinne lehtiin ja kukkiin valkoisella puuvärillä. Piirtäkää kasvien osat vain toiselle puolelle paperia. Keskustelkaa yhdessä, kuinka värillisen kasvin tai kasvin kuvan voi muuttaa mustavalkoiseksi: mitkä alueet ovat mustavalkoisessa työssänne kaikista vaaleimmat, mitkä tummimmat ja miten harmaan sävyjä saa valkoisella puuvärillä mustalle paperille piirrettäessä? Kiinnittäkää huomiota valööriin (valon ja varjon vaihteluun) ja tavoitelkaa työssänne kolmiulotteisuuden vaikutelmaa.
 3. Tarkastelkaa kasvin vartta. Onko se suora, mutkitteleva, haarautunut, ohut vai paksu? Toteuttakaa eri paksuisista rautalangoista kasvienne varret ja sen osat. Voitte vartta tehdessänne kierittää rautalangat toisiinsa. Kohdissa, joihin tulee lehtiä, voitte erotella rautalankoja irti varresta.
 4. Leikatkaa lehdet ja kukat irti mustasta kartongista. Liimatkaa tai teipatkaa kasvienne lehdet ja kukat rautalangoista tekemiinne varsiin. Asetelkaa ja kiinnittäkää rautalangat kartogin tyhjälle puolelle.
 5. Voitte jatkaa teosta piirtämällä ja liimaamalla kasvien toiselle puolelle värilliset, kolmiulotteisuutta tavoittelevat piirrokset lehdistä ja kukista.
 6. Voitte laittaa teokselle esille esimerkiksi työntämällä rautalankakasvit kapeaan suorakaiteen muotoiseen styroksiin. Jos työstitte kasveja vain toiselta puolelta, kiinnittäkää styroksi seinään tai asettakaa se tason päälle. Jos teitte kasveistanne kaksipuolisia ja upotitte ne styroksiin, voitte asettaa ne esille tilaan niin, että yhteisen teoksenne ympärillä pääsee kävelemään. Taltioikaa valokuvin teoksenne tilassa. Tulostakaa jokaiselle valokuva kasviota varten. Laittakaa tulosteet muovitaskuihin.
 7. Keskustelkaa teoksestanne ja keksikää teoksellenne yhteinen nimi. Voisiko teoksenne olla vertauskuva tietylle tapahtumalle tai asialle? Arvioikaa teoksenne onnistumista, keskustelkaa sen tekemiseen liittyneistä onnistumisen ja epäonnistumisen kokemuksista.

Tämä verkkojulkaisu liittyy Jyväskylän taidemuseossa 17.6.–23.10.2011 esillä olleeseen Tunne maisema -näyttelyyn.

© Jyväskylän taidemuseo 2011-
ISSN-L: 1799-6929