Select Page

Maisemakuvia kaikilla aisteilla

 1. Ohjaajana toimiva henkilö voi tutustua teoksiin (kuvarinnastukset) etukäteen (teoskuvan yhteydessä: ”tutustu teokseen”) ja valikoida tarkastelun alle otettavat teoskuvat ja äänimaisemat.
 2. Katselua varten tarvitsette tietokoneen, videotykin ja valkokankaan. Jos katselette kuvia äänen kanssa, varmistakaa äänentoiston toimivuus.
 3. Ohjaaja voi halutessaan valmistella kuviin sopivaa rekvisiittaa. Voitte katsella kuvia ja samalla tunnustella erilaisia kasveja, upottaa kädet astiaan jossa on hiekkaa tai tuhkaa, tunnustella kiviä ja karheita käpyjä, puunlehtiä ja sammalta. Kokeilkaa kuvien yhteyteen erilaisia tuoksuja (tuoksuvia kasveja, mausteita, tuoksuöljyjä jne.) Rekvisiitta voi olla mitä tahansa kuvaan liittyvää, tarkoituksena on herätellä aisteja. Kuunnelkaa toistenne muistoja, tunteita ja tarinoita maisemista.
 4. Katselkaa sivustolta löytyviä teoskuvia yksittäin tai kuvarinnastuksina.
 5. Voitte käyttää keskustelun apuna esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:
  – Mitä havaitset kuvassa? Minkälaisia hahmoja, muotoja ja värejä voit nähdä?
  – Mitä kuvassa tapahtuu tai mitä se mielestäsi esittää?
  – Etsi kuvasta eri elementtejä, joilla voisi olla jokin toinen merkitys.
  – Minkälainen tunnelma kuvassa on?
  – Mitä taiteilija on mielestäsi halunnut teoksellaan ilmaista?
  – Ketkä voisivat pitää teoksesta, ketkä eivät?
  – Minkälaisia tunteita teoksen katselu herättää? Kerro tunteistasi / tunteen puuttumisesta. Miksi teos herättää / ei herätä sinussa tunteita?
  – Aseta itsesi osaksi teosta, liiku mielikuvituksessasi teoksen maisemassa. Mitä kuulet, näet, haistat, tunnet?
  – Herättääkö maisemakuva sinussa muistoja? Minkälaisia?
 6. Tarkastelkaa kunkin kuvan katselun lopuksi yhdessä tietoja teoksista, jotta osallistujat saisivat vastauksia auki jääneisiin kysymyksiinsä. Minkalaisia muistoja tuoksut herättävät yhdessä maisemakuvan kanssa?

Tämä verkkojulkaisu liittyy Jyväskylän taidemuseossa 17.6.–23.10.2011 esillä olleeseen Tunne maisema -näyttelyyn.

© Jyväskylän taidemuseo 2011-
ISSN-L: 1799-6929