Select Page

Ilkka Halso: Museo II

<p><strong>Ilkka Halso: <em>Museo II</em></strong><br />
2005, 68 x 150 cm (koko triptyykki), kromogeeninen värivalokuva alumiinille pohjustettuna<br />
Kuva: Ilkka Halso</p>
Voit suurentaa kuvan napsauttamalla.

Pikkukuvakkeen avulla voit avata kuvarinnastuksen.


» Kuvarinnastus 2
Teoksen esittely

Ilkka Halso suunnittelee Luontomuseo-valokuvasarjassaan näyttäviä rakennelmia, jotka suojelevat saastumiselta ja ihmiseltä itseltään. Suojiin voitaisiin säilöä isojakin ekosysteemejä. Halso yhdistää vapaasti valokuvaa ja tietokoneella tehtyjä 3D-mallinnoksia.

Sari Koskinen

Katso ja tulkitse
  • Mikä on mielestäsi teoksen keskeinen idea?
  • Mitä tekniikkaa taiteilija on käyttänyt?
  • Mikä on sinun suhteesi luonnonsuojeluun?
Äänimaisema

Kokeile miten erilaiset ääniefektit vaikuttavat teoksen sisältöön ja omaan tulkintaasi. Laita valitsemasi ääniefekti soimaan ja avaa sitten valokuva suuremmaksi.

Tunnemaisema äänet

Tunnemaisema äänet

Ääninäytteet Freesound sekä Äänipää -sivuilta. Tekijätiedot äänitiedoston yhteydessä.

Tehtävät

Muutoksien maisemissa

Olet kenties kuullut Onkalosta, Suomeen rakenteilla olevasta ydinjätteen loppusijoituspaikasta. Jos aihe ei ole tuttu, voit etsiä tietoa asiasta internetistä. Olet saattanut myös huomata uutisia ympäristöön kohdistuneista muutoksista ja katastrofeista.

  • Pohdi omaa suhdettasi ympäristöön. Mihin asiaan haluaisit ottaa kantaa? Mitkä asiat huolestuttavat sinua?
  • Tiedemiehet ovat erimielisiä siitä, tulisiko ydinjätteen loppusijoituspaikka merkitä jotenkin, tulisiko siitä välittää tietoa tuleville sukupolville, esimerkiksi taiteen avulla. Tulisiko muista ympäristössä tapahtuneista muutoksista välittää tietoa tuleville sukupolville taiteen keinoin?
  • Minkälaisia taideteokset olisivat? Valitse jokin itseäsi koskettava ympäristössä tapahtunut muutos tai katastrofi ja toteuta pienoismalli itsellesi sopivilla tekniikoilla.

Tämä verkkojulkaisu liittyy Jyväskylän taidemuseossa 17.6.–23.10.2011 esillä olleeseen Tunne maisema -näyttelyyn.

© Jyväskylän taidemuseo 2011-
ISSN-L: 1799-6929