Select Page

Jan Eerala: Peräkylän seita

<p><strong>Jan Eerala: <em>Peräkylän seita</em></strong><br />
2003, 3 x 90 x 115 cm, alumiinille (komposiitille) pohjustettu pigmenttituloste.<br />
Kuva: Jan Eerala.</p>
Voit suurentaa kuvan napsauttamalla.

Pikkukuvakkeen avulla voit avata kuvarinnastuksen.


» Kuvarinnastus 2
Teoksen esittely

Jan Eerala tuo valokuvissaan esille ympäristön ja ihmisen välisen toiminnan välistä suhdetta. Eri arvomaailmojen kohtaaminen jättää jälkensä maisemaan. Peräkylän seita on osa Seitsemän seitaa -valokuvasarjaa, jossa Eerala kuvaa pientä betonista pylvästä luonnon keskellä. Betonipylväiden ja maaperän liikehdintää seurataan satelliittien avulla, samaa tekniikkaa hyödynnettiin Olkiluodon ydinjätteen loppusijoituspaikkaa harkittaessa.

Seidat olivat saamelaisten muinaisia pyhiä esineitä ja paikkoja. Eerala kuvasi betoniseidat aina samalla tavalla, sijoittamalla pilarin kuvan keskikohtaan. Hän yritti välttää maiseman kauneutta ihannoivaa, klassista kuvaustapaa.

Sari Koskinen

Katso ja tulkitse
  • Mikä on teoksen pääasia ja sivuosat?
  • Mitä ajatuksia teos sinussa herättää?
  • Mitä asioita taiteilija on pohtinut teoksessaan?
Äänimaisema

Kokeile miten erilaiset ääniefektit vaikuttavat teoksen sisältöön ja omaan tulkintaasi. Laita valitsemasi ääniefekti soimaan ja avaa sitten valokuva suuremmaksi.

Tunnemaisema äänet

Tunnemaisema äänet

Ääninäytteet Freesound sekä Äänipää -sivuilta. Tekijätiedot äänitiedoston yhteydessä.

Tehtävät

Muutoksien maisemissa

Olet kenties kuullut Onkalosta, Suomeen rakenteilla olevasta ydinjätteen loppusijoituspaikasta. Jos aihe ei ole tuttu, voit etsiä tietoa asiasta internetistä. Olet saattanut myös huomata uutisia ympäristöön kohdistuneista muutoksista ja katastrofeista.

  • Pohdi omaa suhdettasi ympäristöön. Mihin asiaan haluaisit ottaa kantaa? Mitkä asiat huolestuttavat sinua?
  • Tiedemiehet ovat erimielisiä siitä, tulisiko ydinjätteen loppusijoituspaikka merkitä jotenkin, tulisiko siitä välittää tietoa tuleville sukupolville, esimerkiksi taiteen avulla. Tulisiko muista ympäristössä tapahtuneista muutoksista välittää tietoa tuleville sukupolville taiteen keinoin?
  • Minkälaisia taideteokset olisivat? Valitse jokin itseäsi koskettava ympäristössä tapahtunut muutos tai katastrofi ja toteuta pienoismalli itsellesi sopivilla tekniikoilla.

Tämä verkkojulkaisu liittyy Jyväskylän taidemuseossa 17.6.–23.10.2011 esillä olleeseen Tunne maisema -näyttelyyn.

© Jyväskylän taidemuseo 2011-
ISSN-L: 1799-6929